: Ancistrocerus parietinus.

Veggmurerveps er en av de større murervepsene og nokså vanlig forekommende i Sør-Norge. Den trives godt nær bebyggelse og kan lage reir i mange ulike typer hulrom. Arten kan være vanskelig å artsbestemme, men har påfallende utbredte gule tegninger.

Ancistrocerus parietinus (Linnaeus, 1761)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.