LA-TI-K-S-8 Skjermet indre kystslettelandskap med høyt våtmarkspreg med tettbebyggelse.