LA-TI-I-S-32 Kystnært innlandsslettelandskap under skoggrensen med høyt våtmarkspreg og bebygde områder.