LA-TI-I-S-18 Innlandsslettelandskap med hei over skoggrensen med høyt våtmarkspreg.