LA-TI-I-S-12 Innlandsslettelandskap med bart fjell over skoggrensen dominert av isbre.