LA-TI-I-S-8 Innlandsslettelandskap med hei under skoggrensen.