: Vespa crabro.

Geithamsen er vår største art av stikkeveps og kjennes lett igjen på størrelsen, det kraftige bakhodet og den utbredte rødbrune fargen. Geithamsen var borte fra Norge i perioden fra 1911 til 2007, men har de senere årene blitt nokså tallrik over store deler av Østlandet. Geithams er en fredelig art som er lite aggressiv mot mennesker. Den er nattaktiv og ofte jakter oppe i trekronene. 

Vespa crabro Linnaeus, 1758
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.