: Vespa crabro.

Geithamsen er vår største art av stikkeveps og kjennes lett igjen på størrelsen, det kraftige bakhodet og den utbredte rødbrune fargen. Geithamsen var borte fra Norge i perioden fra 1911 til 2007, men har de senere årene blitt nokså tallrik over store deler av Østlandet. Arten er sjelden å se da den er nattaktiv og ofte jakter oppe i trekronene. Geithams er en fredelig art som er lite aggressiv mot mennesker.

Vespa crabro Linnaeus, 1758
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.