: Cladonia arbuscula. : Cladonia rangiferina.

Lys reinlav danner gulhvite podetier med rik forgreining og ensidig bøyde greinspisser. Den er et vanlig innslag i lavfuruskog i innlandet og heiområder både langs kysten og i fjellet. Arten vokser også på fattige myrer og på berg og i blokkmark. Lys reinlav er ofte vanskelig å skille fra fjellreinlav.

Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot.
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.
  • Creative Commons Attribution | Håkon Holien

Grå reinlav kjennes på lysegrå podetier med rik forgreining og som regel ensidig bøyde greinspisser. Greinene og innersylinderen er bleike helt til basis til forskjell fra svartfotreinlav. Den er vanlig på berg og blokker i kystheier og på bakken i lavfuruskog.

Cladonia rangiferina (L.) F. H. Wigg.
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.