: Pinus contorta.
  • Creative Commons Attribution | Reidar Elven

Vrifuru er eit lyselskande tre frå vestlege Nord-Amerika. Treet er mykje dyrka i Noreg og forviller seg no i aukande grad. Det vitskaplege namnet, “contorta”, kjem opphavleg av at den rasen av vrifurua som veks langsmed Stillehavskysten, nominatrasen (rasen som ber artsnamnet, var. contorta), får vridde stammar, og det norske namnet, “vrifuru” er berre ei dårleg omsetjing av det vitskaplege. Dei norske trea har rette stammar.

Pinus contorta Douglas ex Loudon
Creative Commons Attribution | Heidi Solstad | Multiconsult ASA | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.