: Lebetus guilleti.

Småkutling er Europas minste fisk. Siden den er så liten er den også et sjeldent syn. Småkutling ble første gang påvist i Norge i 2015.

Lebetus guilleti (Le Danois, 1913)
Creative Commons Attribution | Elisabet Forsgren | Camilla Næss | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.