: Pomatoschistus flavescens.

Tangkutling er en kortlivet fisk som blir opptil 6 cm lang. Den er en av våre absolutt vanligste fisker langs kysten og kan observeres svømmende i stimer blant tang og tare på grunt vann.

Pomatoschistus flavescens (Fabricius 1779)
Creative Commons Attribution | Elisabet Forsgren | Camilla Næss | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.