: Cladonia incrassata.

Dvergrødtopp er en bitteliten rødfruktet begerlav med sorediøse basalskjell og korte sorediøse podetier. Det er en sjelden art som hovedsakelig vokser på humusrik jord og torv, og den er kun kjent fra den sørøstligste delen av landet.

Cladonia incrassata Flörke
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.