: Asterias rubens.

En av våre aller vanligste arter. Fargen varierer, men den har ofte rødlilla overside og hvitaktig underside. Tydelig rettlinjet rad med pigger langs midten av hver arm. Gripetenger spredt på oversiden. Nær furen på undersiden (adambulakralen) sitter det to pigger per plate, og piggene har en krans av gripetenger.

Asterias rubens Linnaeus, 1758
Creative Commons Attribution | Halldis Ringvold | Akvaplan-niva | Sea Snack Norway | Espen Rekdal Photography
Kart. Utbredelse i Norge.