: Tremaster mirabilis.

En sjøstjerne med stor skive og korte armer. Oversiden med rødoransje skjell med hvite kanter. Undersiden er hvit, og har lange pigger.

Tremaster mirabilis Verrill, 1880
Creative Commons Attribution | Halldis Ringvold | Akvaplan-niva | Sea Snack Norway | Espen Rekdal Photography
Kart. Utbredelse i Norge.