: Symmorphus angustatus.

Taigavedveps er en nokså stor og svært sjelden art med nordøstlig utbredelsesmønster. Arten forekommer i varme lysninger i skogen, gjerne i strandskog med vier. Arten ligner løvskogvedveps, men er noe finere punktert på bakkroppen. 

Symmorphus angustatus (Zetterstedt, 1838)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.