: Stenodynerus picticrus.

Dvergmurerveps er en av våre minste arter av murervepser. Den kan gjenkjennes på størrelsen og de to hvitgule båndene på bakkroppen. Arten er ganske sjelden og forekommer spredt i varme skogslysninger på Østlandet

Stenodynerus picticrus (Thomson, 1874)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.