: Ancistrocerus quadratus.
  • Creative Commons Attribution Share-alike | Arnstein Staverløkk

Seksbåndet murerveps er en mellomstor murerveps som gjerne finnes i nærheten av bebyggelse eller i berg og rasmarker. Arten er vanskelig å skille fra nærstående arter, men hunnen har gule tegninger på alle bakkroppsleddene.

Ancistrocerus quadratus (Panzer, 1799)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.