: Cladonia ciliata. : Cladonia mitis. : Cladonia stygia.

Gaffelreinlav er en spinkel, slank reinlavart med overveiende to- til tredelt forgreining og gulgrønn eller sjelden grågrønn farge med brunlig innslag. Den opptrer i et belte langs kysten fra Østfold til Lofoten og er et fast innslag i kystheilandskapet.

Cladonia ciliata Stirt
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.

Fjellreinlav er en lys gulhvit reinlavart med relativt slanke greiner, tredelt forgreining og flersidig bøyde greinspisser. Den er vanligst i indre, kontinentale strøk og i fjellet, men forekommer i hele landet. Den er ofte vanskelig å skille fra lys reinlav.

Cladonia mitis Sandst.
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.

Svartfotreinlav kan ligne grå reinlav, men har som regel en varm, rødbrun fargetone i greinspissene og små runde, lyse areoler på mørk bunn og dyster svartgrå farge nederst. Den vokser generelt fuktig og er særlig vanlig på ombrotrofe myrer og i fuktige kystheier.

Cladonia stygia (Fr.) Ruoss
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.