: Cladonia stellaris.

Kvitkrull er en lett kjennelig reinlavart med sine tettgreina, hodeforma topper og gråhvit til gulhvit farge. Den er særlig vanlig i åpne, næringsfattige, kontinentale skoger og heiområder.

Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar & Vezda
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.