: Cladonia floerkeana.

Kystrødtopp er en vakker begerlav med stavforma til svakt forgreina podetier og røde fruktlegemer i klynger. Den vokser på berg og blokker eller på død ved i heier og åpen skog, mest langs kysten.

Cladonia floerkeana (Fr.) Flörke
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.