: Cladonia botrytes.

Stubbelav er en liten og karakteristisk begerlav med bleikt kjøttfarga fruktlegemer i grupper. Det er en barskogsart med svakt østlig utbredelse. Den vokser på død ved, fortrinnsvis av bartrær, ofte på snittflaten av stubber.

Cladonia botrytes (Hagen) Willd.
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.