: Synergus tibialis.

Synergus tibialis er inkvilin og danner ikke egne galler. Den benytter seg av gallen til Andricus quercusradicis. Bakkroppen hos denne arten har en noe mindre buet overside en den svært like arten S. apicalis. I Norge er arten utbredt i Sør-Norge.

Synergus tibialis Hartig, 1840
Creative Commons Attribution | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.