: Arctosa cinerea.

Stor elvebreddedderkopp er en av landets største edderkopper og påtreffes kun i Trøndelag.

Arctosa cinerea (Fabricius, 1777)
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum
Kart. Utbredelse i Norge.