: Agroeca brunnea.

Stor skognattjeger lager en eggsekk som ligner på et vinglass vendt opp ned.

Agroeca brunnea (Blackwall, 1833)
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum
Kart. Utbredelse i Norge.