: Linyphia triangularis.

Triangelmattevever er en vanlig mattevever, som du finner i busker og lav vegetasjon.

Linyphia triangularis (Clerck, 1757)
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum
Kart. Utbredelse i Norge.