: Erigone atra.

Svart taggedderkopp er en av våre vanligste dvergedderkopper, og den tar seg gjerne en flytur.

Erigone atra Blackwall, 1833
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum
Kart. Utbredelse i Norge.