: Hahnia pusilla.

Liten rekkevever er en meget liten, men vanlig edderkopp.

Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum
Kart. Utbredelse i Norge.