: Cheiracanthium virescens.

Artene i denne familien kan være vanskelige å skille fra hverandre, men kortstripet sabeledderkopp er en av de vanligste artene i familien.

Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833)
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum
Kart. Utbredelse i Norge.