: Argyroneta aquatica.

Vannedderkopp er en stor, vannlevende edderkopp som er spredt forekommende i det meste av Norge.

Argyroneta aquatica (Clerck, 1757)
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum
Kart. Utbredelse i Norge.