: Clubiona terrestris.

Marksekkeedderkoppen er en veldig vanlig art i Norge, og den kan ofte observeres på veggen ute på husene våre.

Clubiona terrestris Westring, 1851
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum
Kart. Utbredelse i Norge.