: Amaurobius fenestralis.

Skogvinduedderkopp er vår vanligste cribbelate edderkopp, og den finnes både nær mennesker og ute i skogen.

Amaurobius fenestralis (Stroem, 1768)
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum
Kart. Utbredelse i Norge.