: Sphagnum troendelagicum.
  • Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg

Trøndertorvmosen er en sjelden myrart som kun er funnet på et fåtall steder i et avgrenset område i Nord-Trøndelag, og ikke noe annet sted i verden. Både hvordan den har kommet dit og hvorfor den tilsynelatende bare finnes der er litt av et mysterium. I 2015 ble den utpekt som nasjonal prioritert art etter Naturmangfoldloven med spesielle tiltak for å sikre arten for fremtiden.

Sphagnum troendelagicum Flatberg
Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.