: Racomitrium lanuginosum.

Heigråmose vokser helt eller delvis eksponert på klipper og blokker i grågrønne matter med lange, forgreinede skudd. Bladene er gradvis avsmalnende mot en lang, tydelig tannet, tett papilløs fargeløs hårspiss.

Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid.
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | John Gunnar Brynjulvsrud | NTNU Vitenskapsmuseet | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.