: Sialis lutaria.

Sialis lutaria er en av de to vanlige mudderflueartene i Norge, kjent fra alle våre 19 fylker. En må undersøke genitalier for å skille den fra S. fuliginosa.

Sialis lutaria (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Kjell Magne Olsen | Kaare Aagaard | Biofokus | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.