: Sisyra nigra.

Sisyra nigra er den mørkeste av svampfluene våre. Den har i eldre litteratur ofte gått under navnet S. fuscata.

Sisyra nigra (Retzius, 1783)
Creative Commons Attribution | Kjell Magne Olsen | Kaare Aagaard | Biofokus | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.