: Encalypta brevipes.

Denne arten er kjent fra Jotunheimen og Svalbard, samt ett funn fra Nord-Sverige. Den kjennetegnes av ei stor, fremtredende hette med ganske kort spiss. Sporehuset er glatt og peristom mangler.

Encalypta brevipes Schljakov
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | NTNU Vitenskapsmuseet | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.