: Sphagnum concinnum.

En sped, brunfarget Svalbard-torvmose som i felt ligner mye på rusttorvmose. Den ble lenge oppfattet som en arktisk fargevariant av  frynsetorvmose med sine frynsete stengelblad, men genetiske analyser har vist at den er en egen art.

Sphagnum concinnum (Berggr.) Flatberg
Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.