: Sphagnum recurvum.

I Europa er denne arten så langt kun funnet én gang, på Azorene i Portugal. Sannsynligheten er absolutt til stede for at den kan finnes på vestkysten av Norge, da den på østkysten av Amerika er påvist så langt nord som Newfoundland.

Sphagnum recurvum P.Beauv.
Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.