: Sphagnum cuspidatum.

Vasstorvmosen vokser på virkelig våte steder, i mykmatter og flytematter, på næringsfattig myr. Skuddene kan bli veldig lange, det er ikke uvanlig med en halvmeter eller mer.

Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm.
Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.