: Sphagnum venustum.

En ekte sylfide som gjerne smetter seg inn som enkeltskudd blant andre torvmoser. Den er den mest spedvokste torvmosen vi har og den er så langt bare funnet på ett sted i Europa – ved Henningsvatnet i Nord-Trøndelag.

Sphagnum venustum Flatberg
Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.