: Syntrichia ruraliformis.

Dynehårstjerne vokser i store matter på åpen sand på strender. Den har en vestlig utbredelse i Norge og kjennes på de noe mer gradvis avsmalende bladspissene enn det som er vanlig hos andre arter i slekta. Bladene fremstår dermed som noe mer trekantete.

Syntrichia ruraliformis (Besch.) Mans.
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | NTNU Vitenskapsmuseet | Torbjørn Høitomt | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.