: Syntrichia montana.

Midjehårstjerne vokser i grønne til grønnbrune tuer på eksponerte, kalkrike knauser og berg i kyststrøk på Øst- og Vestlandet. Arten kjennetegnes av sine svært lange hårspisser og bladene som har en tydelig midje.

Syntrichia montana Nees
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | NTNU Vitenskapsmuseet | Torbjørn Høitomt | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.