: Cortinarius laetus.

Liten sandslørsopp er en brun, uanselig liten art med gult velum, knyttet til sandfuruskog.

Cortinarius laetus M.M. Moser
Creative Commons Attribution | Tor Erik Brandrud | Egil Bendiksen | Norsk institutt for naturforskning | Katriina Bendiksen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.