: Cortinarius praestans.

Kjempeslørsopp er stor, staselig og iøynefallende, og kan danne store hekseringer med opptil et hundretalls kjempestore fruktlegemer. Arten har sitt tyngdepunkt i kalklindeskog, men finnes også i rein kalkhasselskog, og på Vestlandet opptrer den i rike rasmarkslindeskoger og hasselskoger i varme fjordstrøk.

Cortinarius praestans (Cordier) Gillet
Creative Commons Attribution | Tor Erik Brandrud | Egil Bendiksen | Norsk institutt for naturforskning | Katriina Bendiksen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.