: Symphyta.
  • Creative Commons Attribution | Kim Abel

Planteveps (Symphyta) utgjør en underorden innen ordenen veps (Hymenoptera). På verdensbasis er det kjent rundt 8000 arter planteveps (Taeger et al. 2010). De er utbredt på alle kontinenter, unntatt i Antarktis og enkelte øyer.

Symphyta
Creative Commons Attribution | Ole Jørgen Lønnve | Erik Heibo | Andreas Taeger | Biofokus | Sweco | Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut Müncheberg