Mycena pachyderma er en liten lyst brun-grå til nesten hvit hettesopp. Den vokser på bark av edelløvtrær og er sjelden.

Beskrivelse

Mycena pachyderma er en meget sjelden, liten hettesopp, som vokser på bark av edelløvtrær. Hatten er lys grå til blekt brun-grå, som etter hvert blir mer eller mindre hvit, ofte med litt mørkere sentrum. Sporene er nesten runde, og cheilocystidiene har fingeraktige utvekster. Både makroskopisk og mikroskopisk likner den grå sokkelhette, men mangler basalskive og har noe mindre sporer. Tilstedeværelse av bøyler (som mangler hos grå sokkelhette) og karakteristiske pileocystidier er også gode kjennetegn.

Forvekslingsarter

Økologi og utbredelse

Arten vokser på bark av edelløvtrær. Den er kjent fra tre innsamlinger på alm i Vestland og Møre og Romsdal fylkeskommuner og er ellers ikke funnet andre steder i Norden.