Dvergsokkelhette er en bitteliten blek brun til gråhvit hettesopp. Den vokser på nedfalne blad av bjørk og vier i alpine områder. 

Beskrivelse

Dvergsokkelhette er en bitteliten hettesopp som vokser på nedfalne blad av bjørk og vier i alpine områder. Den kjennes på en blekt brun til grå-hvit hatt og en liten hvit basalskive (eller sokkel) som fester stilken til substratet. Den kan minne om hvit sokkelhette, som vokser på eikeblad og har en lysere, oftest helt hvit hatt og en mindre basalskive. De er også helt forskjellige mikroskopisk. Hvit sokkelhette har cheilocystidier med noen få lange, tynne utvekster mens dvergsokkelhette har cheilocystidier med grovere utvekster. Dessuten har dvergsokkelhette bredere sporer, annerledes hatthud og kortere, mer variable caulocystidier.

Cheilocystidier, sporer, hatthudshyfer, stilkhudshyfe og caulocystidier.

Lenke til forvekslingsart

Økologi og utbredelse

Dvergsokkelhette er en bitteliten hettesopp som vokser på nedfalne blad av bjørk og vier i alpine områder. Dette er en sjelden art i Norge, men er funnet flere steder i Sør-Norge. Den er muligens oversett på grunn av både habitat og størrelse.