Sidegjellesnegler er en gruppe “nakne” snegler som kan ligne på nakensnegler fordi de mangler sneglehus eller andre typer ytre skallstrukturer. Typisk for de få artene vi har i våre farvann er den flattrykte, men ganske runde kroppen. Navnet sidegjellesnegl kommer av at de har en enkelt fjærformet gjelle under kappa på høyre side. 

Kroppsbygning

Sidegjellesneglene har en bred og rund kropp som består av en skjoldformet kappe som helt dekker hele kroppen samt hodet og foten. De har et indre skall under kappa som er flatt og dråpeformet, med en svak antydning til en vinding i spissen. Rinoforene og munntentaklene stikker frem på framsiden under kappa. De er sammenrullet i lengderetning og sitter på et ovalt hode som har et bredt munnslør. Den enkle gjellen er ikke så enkel å observere uten å løfte opp kappa på sneglens høyre side rett bak hodet. 

Forsvarsmekanismer

For mange av artene er det funnet kjertler i kappa som kan skille ut syre. Hos noen arter er dette svovelsyre.

Arter som Pleurobranchus membranaceus kan svømme. Sneglen vender kroppen oppned slik at kappa henger som en vinge nedover mens selve foten utvides til sidene og flippes med asynkrone bevegelser. Selve svømmebevegelsen utføres ved at den utvidete foten danner en bølgebevegelse på den ene siden som går fra hodet og ned til halen. Når denne bølgebevegelsen på den ene siden begynner å nå halen, starter en ny bølgebevegelse på den andre siden av foten, slik at det til enhver tid er svømmebevegelser på en av fotsidene. 

Ernæring

Artene er rovdyr og spiser andre små invertebrater som lever på og i sedimentet på bunnen. Artene som finnes i norske farvann lever av sekkdyr, og muligens av svamp.  

Systematikk

Sidegjellesneglene (Pleurobranchoidea) tilhører flergjellesneglene (Heterobranchia) og er nærmest beslektet med nakensneglene (Nudibranchia). Artene i våre farvann tilhører overfamilien Pleurobranchoidea, som er en av to grupper i ordenen Pleurobranchida. Denne overfamilien består av sju slekter med om lag 70 arter i verden. Alle de tre artene som er funnet i norske farvann hører hjemme i familien Pleurobranchidae, og de fordeler seg på de to slektene Berthella og Pleurobranchus.

Arter i den andre familien, Pleurobranchaeidae, som er funnet i Europa har en sørlig utbredelse. Den nærmeste kjente arten, Pleurobranchaea britannica, er funnet sør i Storbritannia og sørover.

Etymologi

Det vitenskapelige navnet stammer fra det greske pleuron som betyr side (ribbe) og bronchia som opprinnelig hentyder til lunger, men som også brukes om gjeller, altså sidegjelle. 

Kilder

Lundin K, Malmberg K og Pleijel F (2020). Nationalnyckeln till Sveriges Flora och Fauna. Blötdjur: Sidopalpssnäckor–taggsäcksnäckor. Mollusca: Cimidae–Asperspinidae. SLU Artdatabanken, Uppsala. 352s. 

Moles J, Brenzinger B, Berning MI, Martynov A, Korshunova T, Schrödl M (2023). Systematic rearrangements in an all-genus phylogeny of side-gilled slugs (Heterobranchia: Pleurobranchida), Zoological Journal of the Linnean Society XX. 1–11. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlad162  

Thompson TE og Slinn DJ (1959). On the biology of the opisthobranch Pleurobranchus membranaceus. Journal of the Marine Biological Association, United Kingdom 38: 507–524. 

Turani M, Carmona L, Barry PJ, Close HL, Bullimore R, Cervera JL (2024). First occurrence of the genus Pleurobranchaea Leue, 1813 (Pleurobranchida, Nudipleura, Heterobranchia) in British waters, with the description of a new species. Zoosystematics and Evolution 100(1): 49–59. https://doi.org/10.3897/zse.100.113707  

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Sidegjellesnegler Pleurobranchoidea Gray, 1827. www.artsdatabanken.no/Pages/334759. Nedlastet <dag/måned/år>.