Kruttåte Limacina retroversa tilhører en gruppe snegler som vi kaller vingesnegler. De er pelagiske, det vil si at de svømmer fritt omkring i vannmassene og spiser plankton. Arten er en viktig matkilde for sild. Når fiskerne ser at silda er full av kruttåte, lar de den gå i nota et par dager for å fordøye maten. Ellers kan buken på fisken bederves og sprekke, derav navnet kruttåte.

Kjennetegn

Limacina retroversa tilhører de skalldekte vingesneglene (Pteropoda), og har en kropp som er delvis dekket av et venstrevridd spiralformet sneglehus med 6 til 9 vindinger, der den siste vindingen er størst og dominerer mer enn halvparten av sneglehuset. Spiret er sammentrykt med en høyde som er omtrent 1,5 ganger bredden på den siste vindingen. Bredden på skallet kan bli opptil 3 mm, med en høyde på rundt 7 mm. Åpningen på skallet er relativt lite og rundt, men mangler en tydelig umbilicus, som er et hull midt i spiralen på undersiden av huset. Kroppen som stikker ut av sneglehuset består av to store parapodier som er videreutviklede utvekster fra selve foten på sneglen. Parapodiene brukes for å svømme med. Resten av kroppen er gjemt inne i selve sneglehuset.

Kroppsfargen er purpurrød, der parapodiene er delvis gjennomsiktige. Skallet er delvis gjennomsiktig slik at sneglen og de indre organene er synlige på innsiden.

Utbredelse

Arten er vanlig i hele det nord-Atlantiske området, i Karibia og i Middelhavet.

Den er funnet på åpent hav langs hele norskekysten.

Levesett

Limacina retroversa er en holoplanktonisk art, det vil si at den lever fritt i åpne havområder hele livet. Den har utviklet en snedig måte å spise på. Den lager et gjennomsiktig nett av slim som enda mindre plankton fester seg på. Slimnettet fungerer som en flytebøye, og med nettet ute, kan vingesneglen flyte rolig i vannet og bare vente på maten. Maten består av både fytoplankton, tintinnider og kopepoder.

Arten er også en protandrisk hermafroditt. Det vil si at den kjønnsmodnes først som en hann, for deretter å kjønnsmodnes som en hunn senere.

Forvekslingsarter

Kruttåte kan forveksles med Limacina helicina flueåte. Begge har et tydelig sneglehus, men sneglehuset til kruttåte har et tydelig utstående spir som er 1,5 ganger høyere enn siste vinding, i motsetning til flueåtas sammentrykte spir.

Etymologi

Slektsnavnet Limacina kommer fra latin og betyr snegl. Den opprinnelige betydningen er gresk og henviser til noe som er slimete.

Artnavnet retroversa kommer fra latin og betyr bakvendt, i omvendt rekkefølge, og henviser til det venstrevridde sneglehuset.

Kommentarer

Kruttåte er en av de mest sårbare artene med hensyn på havforsuring. Havet blir surere på grunn av økningen i CO2 i atmosfæren. Havområdene i Nord-Atlanteren regnes som spesielt utsatte for havforsuring fordi kaldt vann kan ta opp mer CO2 enn varmere vann. Når havet blir surere blir mindre kalsiumkarbonat tilgjengelig til dyr som trenger dette for å bygge opp skallet sitt. Skallet hos kruttåte er meget tynt, og dermed sensitivt til lavere verdier av pH.

Limacina retroversa tilhører et artskompleks med to underarter, Limacina retroversa retroversa som finnes i Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak, samt Limacina retroversa australis som finnes i Antarktis.

YouTube video: Film av Limacina retroversa, virkning av havforsuring på skalldannelse

Vingesneglene er blant artene som trues av havforsuring. Videoen er fra forskning i Antarktis, men problemstillingen er global. 

Kilder

Hunt BPV, Pakhomov EA, Hosie GW, Siegel V, Ward P og Bernard K (2008). Pteropods in the Southern Ocean ecosystems. Progress in Oceanography 78(3): 193–221.

Manno C, Morata N og Primicerio R (2012). Limacina retroversa response to combined effects of ocean acidification and sea water freshening. Estuarine Coastal and Shelf Science 113: 163–171.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Kruttåte Limacina retroversa (J. Fleming, 1823). www.artsdatabanken.no/Pages/334745. Nedlastet <dag/måned/år>.