Vårfluene er sommerfuglenes mørke og mystiske slektninger. Du finner dem oftest ved vann og de er populære å etterligne for fluebindere. Nå har det kommet nye beskrivelser av 53 vårfluearter i Arter på nett.

Mange sjeldne vårfluer

Med bilder og tekster fra vårflueekspertene Trond Andersen og Hallvard Elven publiserer vi nå flere beskrivelser av vårfluer i Arter på nett. Beskrivelser av alle familiene ligger ute allerede, i tillegg til en bestemmelsesnøkkel som hjelper deg å bestemme arter ned til familie. Flere beskrivelser er ventet til jul, i dette som skal bli en komplett samling beskrivelser av vårfluene i Norge. Mange vårfluearter er funnet bare et fåtall ganger i Norge, og et 30-talls arter er rødlistet.

- Vårfluene har fått ufortjent lite oppmerksomhet! De oppfattes ofte som grå og kjedelige, så et mål med dette prosjektet er å vise fram hvor fine de kan være, og formidle den store variasjonen i gruppa. Sier Hallvard Elven, som er forsker ved Naturhistorisk museum i Oslo.

Tilbringer størsteparten av livet inkognito

Larver av arten Hydropsyche siltalai bygger ikke hus, men spinner nett.

Insekter er faktisk den dominerende dyregruppen i ferskvann. Og i likhet med mange andre vannlevende insekter tilbringer vårfluene den største delen av livet sitt som larver under vannoverflaten. De er ikke et uvanlig syn på grunna, og mange kjenner nok vårfluelarvene bedre enn de voksne individene. I denne perioden er det lite ved dem som minner om det bevingede dyret de skal bli. På samme måte som sommerfugllarver lever de i en inkognito tilstand der ingen uten litt insektkunnskap ville mistenkt dem for å være vårfluer.

Mange vårfluelarver bygger transportable hus av sand eller pinner, men det finnes også frittlevende larver og larver som bygger fastsittende rør av silke, forklarer Trond Andersen ved Universitetsmuseet i Bergen.

Han har forsket på vårfluer i en mannsalder, og han synes det er spesielt spennende at vårfluene viser så stor variasjon i levevis. En spesiell ting med vårfluene er at det faktisk finnes noen få som på larvestadiet klarer seg i salt- og brakkvann – og det er det ikke mange insekter som gjør! 

Slik ser en husbyggende larve ut uten huset sitt. Vårfluenes hus består av materialer som sand, plantedeler og sneglehus.

På puppestadiet begynner man å se antydninger til hvordan den voksne vårfluen vil se ut.

Sommerfluer?

Trond og Hallvard har samarbeidet om å lage beskrivelsene og nøkkelen til vårfluer. På spørsmål om hvorfor de fattet interesse for vårfluer er de samstemte:

- De er vakre!

Og det er det vanskelig å motsi dem på. Som nære slektninger av sommerfuglene har de mye av den samme ynden, og flere av dem har mønster på vingene.

Navnet «vårflue» er forresten ganske misvisende. De fleste artene begynner først å fly utpå sommeren eller høsten, da de også parer seg og dør.

Lær deg en vårflue

Arten Phryganea grandis har gitt navn til fiskefluen Grandisklekker. Les mer om arten i Arter på nett.

Det finnes grunner som stikker dypere enn skjønnhet til å lære seg litt om disse insektene. For eksempel brukes antall ulike arter og antall individer av vårfluer i et vassdrag til å vurdere vannkvaliteten. Og er du interessert i fluefiske er denne insektgruppen temmelig hot; caddis-fluer som Grandisklekker og Streaking caddis er begge imitasjoner av vårfluer.

Sommerens utfordring fra oss til deg er å finne en vårflue, og prøve å bestemme den til riktig familie - kanskje til og med til riktig art. Her kan både Artsorakelet, nøkkelen til vårfluer og beskrivelsene i Arter på nett være til hjelp. Og er du bombesikker på at du har rett vil vi gjerne at du registrerer vårflua di i Artsobservasjoner også. God jakt!